четвер, 14 червня 2018 р.

Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів 3 – х класів за 2017– 2018 н. р.

     Колектив учителів ММО 3– х класів  в 2017 – 2018 навчальному році працював над проблемою « Створення умов для розвитку  соціальної компетентності та громадянської активності молодшого школяра», яка тісно пов’язана з науково – методичною проблемою області «Освітні стратегії  соціалізації особистості громадянського суспільства».      
                
Якісний склад ММО:

·       Вчителів  - 17
·       Вищу освіту мають  - 16
·       Незакінчену вищу освіту  - 1
·       Категорії: вища –9
                      перша – 1
                      друга – 2
                      спеціаліст -  5.
Звання:    старший вчитель - 2
                 вчитель – методист -  3.                
   Пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання:

    Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХ1 столітті пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку.
    Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально – виховного процесу на розвиток творчого потенціалу учня, формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.
   « Метою освіти, - зазначено у Законі України» Про освіту», - є всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору…»  Такі глобальні завдання вирішуються у процесі соціалізації через засвоєння людиною особистісних цінностей, соціальних норм та моделей поведінки.
    Пріоритетними напрямками роботи вчителів ММО 3-х класів були:  - підвищення науково – методичного забезпечення       навчально – виховного процесу; спрямування роботи на всебічний розвиток юної особистості, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів; - розвиток пізнавальних, мовленнєвих та читацьких компетенцій учнів; - формування в учнів наукового світогляду; - впровадження здоров’язберігаючих технологій; - удосконалення роботи з творчо обдарованими дітьми.
    З  метою реалізації напрямків роботи ММО було проведено три  засідання:
1.  Особливості  організації навчально– виховного процесу в початкових класах у 2017 – 2018 навчальному році.
2.    Оновлена початкова школа – центр формування освітніх компетентностей. 
3.    Педагогічна майстерність вчителя як фактор формування інноваційної особистості молодшого школяра.                              

  Форми      проведення     засідань:
              ·       круглий стіл;
·       цікавинки досвіду;
·       інформаційний калейдоскоп;
·       презентація;
·       методичний скринька;
·       ярмарок педагогічних ідей.
    Під час проведення засідань проводилося анкетування з метою діагностики планування подальшої роботи ММО.

  Презентації:   «Формування в учнів цілісної картини світу через проведення інтегрованих уроків» ( Галка Ю. С.), «Активізація пізнавальної активності учнів шляхом використання ігрових моментів і цікавих завдань на уроках в початкових класах» ( Тугай М. Ю.); презентація збірки  «Формування мовленнєвих компетентностей в учнів на уроках української мови в школі з російською мовою навчання» (Конопльова Т. В.).
  Доповідь: «Якісна початкова освіта як запорука успіху дитини в майбутньому» (Розум С. А.).
  Методична скринька:  «Вимоги що до ведення документації в початковій школі»; «Нестандартні форми навчання на уроках рідної мови» (Разгільдєєва Л. В.).
  Круглий стіл:  «Планування – основа наукової організації. Обговорення напрямків роботи ММО у 2017 – 2018 навчальному році»; «Обговорення проекту Державного стандарту початкової загальної освіти».
  Цікавинки досвіду:  «Динамічні паузи як один з ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми»(Єфремова А. В.).
  Ярмарок педагогічних ідей:  «Використання ІКТ для підвищення ефективності уроку»( Ленець В. В., Світлолобова М. В.).
  Калейдоскоп знахідок:  «Розвиток екологічного мислення та екологічної культури як засіб формування життєвої компетентності школяра» (Смирна І. Г.).
  Відкритий інтегрований урок  «Закріплення знань про світ тварин. Знаходження частини від числа і числа за його частиною. Розвязування задач на знаходження частини від числа» (Бесараб В. М.).
    На засіданнях ММО розглянуті питання щодо нового Державного стандарту початкової освіти; визначено відмінності і рекомендовано кожному вчителю більш детально вивчити його зміст. Багато уваги було приділено створенню гуманістичного освітнього середовища для успішної соціалізації учнів.

              Видавнича діяльність вчителів
   Вчителі Крамар Л. А., Галка Ю. С., Розгільдєєва Л. В., Розум С. А., Жернова І. С., Бесараб В. М., Ленець В. В. , Смирна І. Г. публіковали статті і розробки уроків та виховних заходів  на сайті «Методичний портал».
  Бесараб В. М. взяла участь у конкурсі розробок виховних заходів і підготувала сценарій заходу «Птахи – наші пернаті друзі».
  Вчителі Розум С. А. , Бесараб В. М., Крамар Л. А., Галка Ю. С., приймали участь в міжнародному конкурсі для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України та освітніх установ української діаспори «Українознавчі пріоритети навчально – виховного процесу» і отримали дипломи учасників конкурсу.

      Перспективи діяльності методичного об’єднання:
  • впровадження інтерактивних форм і методів навчання;
  • впровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу;      
  • організація роботи з обдарованими дітьми;
  • посилення практичного спрямування початкового навчання мови;
  • система роботи з розвитку аналітико – синтетичної діяльності при вивченні змістовних ліній галузей « Мови та літератури», «Математики»;
  •  ефективне використання сучасних інформаційних технологій щодо забезпечення підвищення пізнавальних інтересів до вивчення української мови, літературного читання, математики, природознавства;
  •  удосконалення психолого – педагогічної освіти вчителів шляхом друку матеріалів у фахових виданнях й на освітніх сайтах.

 Керівник ММО  3– х класів:                                      Бесараб   В.  М.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар