пʼятниця, 5 жовтня 2018 р.

Напрямки роботи ММО 2018 - 2019 н. р.

План роботи
методичного об’єднання вчителів 4-х класів

1. Провести 3 запланованих засідань методичного об’єднання згідно плану (тематика засідань надається).
2. Систематично надавати методичну допомогу молодим спеціалістам: Олійник Д. С. ( ЗОШ №12), Тугай М.Ю. (ЗОШ №2), Гордієнко А.В. (ЗОШ №5).
3. Обмінюватись досвідом з використання технологій інтерактивного навчання:
- Ленець В. В. (НВК « Ліцей № 10)
- Галка Ю.С. (НВК «Ліцей № 10»)
4. Широко впроваджувати в роботу методи наукового дослідження, передового педагогічного досвіду.
5. Створювати ситуацію успіху у молодших школярів через комунікативну компетентність.
6. Опрацювати
- навчальні програми, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України, новий Державний стандарт початкової освіти;
- нову психолого-педагогічну й методичну літературу, фахову пресу;
- досягнення психолого-педагогічної науки та перспективний педагогічний досвід;
- творчі звіти вчителів за навчальний рік;
- різноманітність ігор, завдань, творчих справ;
- інноваційні технології для вдосконалення техніки читання;
- звіти вчителів про курсову підготовку, атестацію.
7. Заслухати і обговорити:
- доповіді, що стосуються актуальних проблем навчання й виховання учнів;
- аналіз якості знань, умінь і навичок учнів.
8. На засіданнях МО обмінюватися досвідом роботи з питань:
- формування етичних норм як інструменту соціально-психологічного впливу на поведінку учнів;
- формування здорового способу життя та вплив моралі на розвиток особистості;
 - використання технології інтерактивного навчання в початковій школі;
 - виховання в учнів шанобливого ставлення до родини, народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови;
- використання ІКТ на уроках в початковій школі..
9. Спланувати систему роботи з розвитку аналітико-синтетичної діяльності при вивченні змістових ліній галузей «Мова та література», «Математика». Використовувати системний підхід в роботі зі здібними та обдарованими дітьми, залучати їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних проектах. Створювати сприятливе середовище для розвитку пізнавальних інтересів кожного учня.. Постійно працювати над підвищенням професійної та загальнокультурної компетентності.
10. Активізувати самоосвітню діяльність педагогів у системі неперервної освіти. Удосконалювати психолого – педагогічну освіту вчителів шляхом друку матеріалів у фахових виданнях й на освітніх сайтах.

Провідна науково методична проблема області

"Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства"

Науково-методична проблема, над якою працює місто 2018-2019н.р.

"Оптимізація процесу соціалізації 
засобами інноваційного наповнення освітнього середовища 
в умовах громадянського суспільства"

Науково-методична проблема,
над якою працює методичне об’єднання 

"Створення умов для розвитку 
соціальної компетентності та громадянської активності 
молодших школярів"План засідання 
методичного об’єднання вчителів 4-х класів 

«Зібратися разом – це початок. 
 Залишитися разом – це прогрес. 
Працювати разом – це успіх.» 
Г. Форд 

Тема. Особливості організації освітнього процессу в початкових класах у 2018 – 2019 навчальному році
№ з/п
Форма
проведення
Зміст
роботи
Відпові-
дальний
Жовтень
1.       
Інфоцентр
Аналіз роботи ММО за 2017– 2018 навчальний рік.
Бесараб В.М.,
ПМШ № 11
2.       
Круглий стілОпрацювання інструктивно – методичних матеріалів МОН України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації, критерії оцінювання в 2018 – 2019 навчальному році.
Розум С. А.,
члени ММО.
3.       
Методична скринька
Аналіз програм, підручників для учнів
4 класів у 2018 – 2019 навчальному році.


Келеберденко Т. Ю.,
НВК Д/С№8
4.       
Доповідь
Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в початковій школі.
Разгільдєєва Л. В. ,
ЗОШ № 9
5.       
Круглий  стіл                                             
Планування – основа наукової організації. Обговорення напрямків  роботи ММО у 2018 – 2019 навчальному році.                                            

Бесараб В. М.,
члени ММО.
План засідання 
методичного об’єднання вчителів 4-х класів 

«Якщо ми навчатимемо сьогодні 
так, як навчали вчора, 
ми вкрадемо в дитини завтра». 
Конфуцій 

Тема. Сучасний урок – співпраця усіх учасників навчально- виховного процесу: вимоги, проблеми, шляхи вдосконалення.
№ з/п
Форма
проведення
Зміст
 роботи
Відпові-
дальний
Грудень
1.       
Доповідь
Інтегроване навчання в системі нових освітніх технологій.
Бесараб В. М.
ПМШ № 11
2.
Круглий   стіл
Нові пріоритети навчально – виховного процесу в контексті нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
Гордієнко А. В.
ЗОШ № 5, члени  ММО.
3.
Методична скринька
Розробка методичних рекомендацій «Психологічні поради. Як зробити урок ефективним.»
Тугай М. Ю.  ЗОШ № 2, Постоєнко О.О.
ЗОШ № 9, члени ММО.
4.
Обмін досвідом
Мультимедійні технології на уроках в початковій школі – запорука успіху в навчанні.
Ленець.В. В.
НВК «Ліцей №10»,
члени ММО.
5.
Обговорення
Особливості та вимоги щодо проведення  ДПА у  2019 р. Ефективна підготовка учнів до ДПА.
Конопльова Т. В.
НВК «Ліцей № 10»
члени ММО.План засідання 
методичного об’єднання вчителів 4-х класів 

«Поганий вчитель підносить істину, 
хороший учитель її знаходить.» 
А. Дістервег 

Тема. Професійна майстерність вчителя як фактор всебічного розвитку особистості молодшого школяра.
№ з/п
Форма
проведення
Зміст
роботи
Відпові-
дальний
Квітень

1.
Аукціон педогогічних ідей
Нестандартні форми проведення уроків української мови з патріотичним змістом.
Крамар Л. А.
ЗОШ № 1,
члени ММО.
2.
Обмін досвідом
Плекаймо обдаровану дитину.
 Олійник Д. С.
ЗОШ № 12  
Меньшикова Т. Є.
ЗОШ № 7.
3.
Круглий стіл
Психолого – педагогічний супровід учнів із початкової школи в середню. Наступність початкової і середньої ланки освіти. Адаптація учнів до навчання у 5 класі.
Світлолобова М. В.
НВК « Ліцей № 10»,
психолог, члени ММО.
4.
Презентація
 Випереджаюча освіта для сталого розвитку в навчально – виховному процесі в початковій школі.
 Смирна І.Г.
ЗОШ № 7
5.
 Методична палітра вчителя, що атестується.
Презентація  досвіду роботи.
Галка Ю.С.
НВК «Ліцей № 10»
6.
Панорама ідей
 Підсумки  роботи ММО за 2018 – 2019  н. р.  Обговорення пропозицій щодо планування роботи на наступний навчальний рік.
Члени ММОДані про вчителів методичного об’єднання

з /п
П.І.Б.
учителя
Шко-ла
Осві-
та
Рік закін.
ВНЗ
Спеціаль-
ність
Пед.
стаж
Кате-
горія
Звання
Атес-
тація
1.     
Постоєнко
Оксана
Олександрівна
9
вища
1997
вчитель
початкових
класів
26
вища
старший вчитель
2015
2.     
Келеберденко
Тетяна
Юріївна
НВК –
Д/С
шко
ла
вища
1995
вчитель
початкових
класів
14
І
-
2015
3.     
Бесараб
Віта
Михайлівна
11
вища
1990
вчитель
початкових
класів,
вчитель музики.
27
вища
вчитель-методист
2018
4.     
Світлолобова
Марина
Валентинівна
НВК-
ліцей
№10
вища
2004
вчитель
початкових
класів
18
ІІ
-
2015
5.     
Олійник
Дарина
Сергіївна
12
вища
2009
вчитель
 іноземної
 мови
7
ІІ
-
-
6.     
Конопльова
Тетяна
Вікторівна
НВК-
ліцей
№10
вища
2005
вчитель
початкових класів
18
вища
-
2015
7.     
Галка
Юлія
Сергіївна
НВК-
ліцей
№ 10
вища
2004
вчитель
початкових класів
16
вища
-
2014
8.     
Розум
Світлана
Анатоліївна
11
вища
1991
вчитель
початкових класів
26
вища
вчитель-методист
2017
9.     
Книш
Тетяна
Олексіївна
3
вища
1988
вчитель
початкових
класів,
вчитель
укр. мови
та літератури
37
перша
-
2018
10.                               
Крамар
Лілія
Андріївна
1
вища
1991
вчитель
початкових
класів
27
вища
 вчитель- методист
2014
11.                               
Ленець
Вікторія 
Валентинівна
НВК –
ліцей
№ 10
вища
1987
вчитель
початкових
класів
37
вища
-
2014
12.                               
Смирна
Ірина
Григорівна
7
вища
2004
вчитель
початкових
класів
18
вища
старший вчитель
2017
13.                               
Тугай 
Мар’яна
Юріївна
2
бака-лавр
2017
вчитель
початкових
класів
та інформатики
4
-
-
-
14.                               
Гордієнко
Анна
Василівна
5
вища
2016
вчитель початкових класів
8
-
-
-
15.                               
Разгільдєєва
Любов
Василівна
9
вища
2001
вчитель
української
мови та
літератури
29
вища
-
2015
16.                               
Колісник
Тетяна
Василівна
1
вища
1983


вчитель
початкових
класів
35
вища
старший вчитель
2018
17.                               
Меньшикова
Тетяна
Євгеніївна
7
вища
2004
вчитель
початкових
 класів
12
ІІ
-
2015


Якісний склад членів методичного об’єднання
всього вчите-лів   
освіта
категорії
звання
вища незакін-
чена вища
середня спеці-альна вища І ІІ спеці-аліст старший вчи-
тель
вчитель- методист відмін-ник осві-
ти
17
17
-
-
10
2
2
3
3
3
-


Науково-методичні проблеми, 

над якими будуть працювати вчителі
1.              
Світолобова
Марина Валентинівна
Розвиток  творчих  здібностей  учнів як запорука  учнівського  навчання
Презентація
2.              
Галка
Юлія
Сергіївна
ТРВЗ як фактор розвитку творчого потенціалу особистості
Презентація
3.              
Бесараб  
Віта
Михайлівна
Формування творчої особистості  молодшого школяра засобами особистісно – орієнтованого навчання.
Виступ на М/О
4.              
Олійник
Дарина
Сергіївна
Розвиток індивідуальних здібностей учнів на уроках в початковій школі.
Виступ на М/О
5.              
Ленець
Вікторія Валентинівна
Впровадження інноваційних технологій на уроках математики.
Презентація
6.              
Постоєнко
Оксана Олександрівна
Соціалізація молодшого школяра шляхом впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес
Мультимедійна
презентація,
виступ на М/О
7.              
Конопльова 
Тетяна 
Вікторівна
Формування  мовленнєвих  компетентностей  на уроках української мови в школі з російською мовою навчання
Виступ на М/О
8.              
Розум
Світлана Анатоліївна
Формування   позитивної мотивації  навчальної діяльності  учнів  через  гуманізацію  навчально – виховного  процесу
Виступ на М/О
9.              
Меньшикова
Тетяна
Євгеніївна
 Розвиток творчо – пізнавальних здібностей учнів на уроках української мови.
Презентація
10.       
Крамар
Лілія
Андріївна
Впровадження здоров’язберігаючих технологій як засіб формування гармонійної особистості.
презентація
11.       
Смирна
Ірина
Григорівна
Соціалізація особистості як запорука успішного навчання
Презентація
12.       
Колісник
Тетяна
Василівна
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Презентація
13.       
Гордієнко
Анна
Василівна
Застосування  інтерактивних  методів  навчання   на  уроках  читання
Виступ на М/О
14.       
Келеберденко Тетяна
Юріївна
Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів на уроках української мови та літературного читання.
Виступ на М/О
15.       
Тугай
Мар’яна
Юріївна
Формування соціальних навичок учнів в умовах сучасної освіти  
Виступ на М/О
16.       
Книш
Тетяна
Олексіївна
Виховання моральних цінностей молодших школярів
Виступ на М/О
17.       
Разгільдєєва
Любов
Василівна
Розвиток інтелектуальних   здібностей учнів  і соціалізація молодших школярів
ПрезентаціяВпровадження інноваційних технологій
вчителями методичного об’єднання

 • Ленець В.В. НВК «Ліцей № 10» «Використання ІКТ на уроках в початковій школі» 
 • Крамар Л.А. ЗОШ № 1 «Використання проектної технології на уроках в початкових класах» 
 • Галка Ю.С. НВК-Ліцей №10 «Використання ТРВЗ технології в початковій школі» 
 • Бесараб В. М. ПМШ №11 «Проведення інтегрованих уроків як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів». 

Вчителям методичного об’єднання слід: 
 • Опрацювати зміст підсумкового етапу проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». 
 • Опрацювати зміст проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти. 
 • Зосередити увагу на практичній спрямованості засідань. 
 • Забезпечити використання найбільш раціональних методів, прийомів, технологій в навчально-виховному процесі. 
 • Практично використовувати інтерактивні методи навчання. 
 • Формувати дидактичну компетентність вчителів. 
 • Активізувати самоосвітню і творчу діяльність. 
 • Активно впроваджувати в практику досягнення і рекомендації психолого-педагогічної науки. 
 • Постійно підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки кожного вчителя для організації навчально-виховного процесу. 
 • Використовувати дослідницькі методи на уроках як дієвий спосіб забезпечення творчого розвитку особистості. 
 • Створювати комфортні умови навчання, при яких учень відчуває себе лідером, конкурентно-спроможною особистістю. 
 • Удосконалювати професійну майстерність кожного вчителя шляхом друку матеріалів у фахових виданнях й на освітніх сайтах.


ГРАФІК 
проведення засідань методичного об’єднання

№ з/п
П.І.Б. вчителя (школа)
Тема
Дата
проведення
Оцінка
1.      
Тугай М. Ю., ЗОШ № 2
Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2018– 2019 навчальному році.
жовтень

2.      
Галка Ю. С. НВК «Ліцей № 10»
Сучасний урок – співпраця усіх учасників навчально – виховного процесу: вимого, проблеми, шляхи вдосконалення.
грудень

3.      
Бесараб В. М.,
ПМШ №11
Професійна майстерність вчителя як фактор всебічного розвитку особистості  молодшого школяра.
квітень
Пріоритетні напрямки роботи 

«Завдання школи – навчити жити. 
Ми повинні виховати людину, 
здатну створити своє особисте життя» 
П. Блонський 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст. пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку. 
Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування освітнього процесу та формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів. 
Розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. 
Мудрий вчитель повинен створити такі умови навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес. 
З метою створення умов для творчої самореалізації дитячої особистості вчителю необхідно застосовувати: 
 • підвищувати науково-методичне забезпечення освітнього процесу; 
 • роботу спрямувати на всебічний розвиток юної особистості, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів; 
 • розвивати пізнавальні, мовленнєві та читацькі компетентності учнів; 
 • формувати в учнів науковий світогляд, розуміння людської свідомості і моралі; 
 • впроваджувати здоров’язберігаючі технології; 
 • удосконалювати роботу з творчо обдарованими дітьми; 
 • залучати елементи STEM освіти в освітній процес. 
Роботу методичного об’єднання спрямувати на підвищення методичного рівня молодих спеціалістів. 


Невирішені проблеми: 


* Впровадження інтерактивних форм і методів навчання. 
* Впровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу. 
* Організація роботи з обдарованими дітьми. 
* Посилення практичного спрямування початкового навчання мови. 
* Система роботи з розвитку аналітико-синтетичної діяльності при вивчення змістових ліній галузей «Мови та літератури», «Математика». 
* Використання ІКТ на уроках в початковій школі.
Немає коментарів:

Опублікувати коментар