пʼятниця, 14 червня 2019 р.

Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів 4–х класів за 2018–2019 н. р.


У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, тобто підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролю вати та само оцінювати результати своєї діяльності.
Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості розкриття обдарованості кожної дитини.
Керуючись методичною проблемою міста, методичне об’єднання вчителів четвертих класів у 2018 -2019 навчальному році продовжило працювати над проблемою: «Створення  умов  для  розвитку соціальної компетентності та громадянської активності молодшого школяра»
Мета роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.
Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Якісний склад ММО:

·        Вчителів  - 16
·        Вищу освіту мають  - 15
·        Незакінчену вищу освіту  - 1
·        Категорії: вища –9
                      перша – 2
                     друга – 4
                      Звання:    старший вчитель - 3
  вчитель – методист -  5.

Пріоритетними напрямками роботи вчителів ММО 4-х класів були:  
 - підвищення науково – методичного забезпечення       навчально – виховного процесу; 
- спрямування роботи на всебічний розвиток юної особистості, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів; 
- розвиток пізнавальних, мовленнєвих та читацьких компетенцій учнів; 
- формування в учнів наукового світогляду; 
- впровадження здоров’язберігаючих технологій; 
- удосконалення роботи з творчо обдарованими дітьми.
  З  метою реалізації напрямків роботи ММО було проведено три  засідання:
          1. Особливості  організації освітнього процесу в початкових класах у 2018 – 2019 навчальному році.
2.     Сучасний урок – співпраця всіх учасників освітнього процесу : вимоги, проблеми, шляхи вдосконалення.    
3.     Професійна майстерність вчителя як фактор всебічного розвитку особистості молодшого школяра. 

Форми  проведення  засідань:

·        круглий стіл;
·        цікавинки досвіду;
·        інформаційний калейдоскоп;
·        презентація;
·        ярмарок педагогічних ідей;
·        обмін досвідом;
·        панорама ідей.

Презентації:   «Випереджаюча освіта для сталого розвитку в освітньому процесі в початковій школі» ( Смирна І. Г.);
«Плекаймо обдаровану дитину» (Олійник Д. С. ); « Як зробити урок ефективним»( Постоєнко О.О.); презентація досвіду роботи ( Галка Ю. С.).
Доповідь: «Інтегроване навчання в системі нових освітніх технологій» (Бесараб В. М.); Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в початковій школі» (Разгільдєєва Л. В. ).
Методична скринька:  «Аналіз програм, підручників для учнів 4 класів у 2018 – 2019 навчальному році» (Келеберденко Т. Ю.); «Розробка методичних рекомендацій – як зробити урок ефективним» (Постоєнко О. О.)
Круглий стіл:  «Планування – основа наукової організації. Обговорення напрямків роботи ММО у 2018 – 2019 навчальному році»(Бесараб В. М.);« Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів МОН України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації, критерії оцінювання в 2018 – 2019 навчальному році» (Розум С. А.) ; « Психолого – педагогічний супровід учнів із початкової школи в середню. Наступність початкової і середньої ланки освіти. Адаптація учнів до навчання у 5 класі» (Машко А. С.).Калейдоскоп знахідок:  «Мультимедійні технології на уроках в початковій школі – запорука успіху в навчанні» (Ленець В. В.)
Протягом навчального року вчителі методичного обєднання  продовжили займатися самоосвітою. Були прослухані вебінари:
«Нова українська школа: досвід і перспективи», «Інтегроване навчання – вимога сучасності», «Кейс – технологія на уроках в початковій школі», «Життєві компетентності, або формуємо свідоме ставлення до навчання», «Основи  медіаграмотності», «Освітні середовища НУШ. Впроваждення рутин і правил», «Навчання в сучасній українській школі», «Мотивація в освітньому процесі, механізми та способи» та інші.
  Також майже всі вчителі приймали участь в всеукраїнському онлайн – марафоні «НУШ: перші підсумки та прогнози» та інтернет – конференції «Інтегровані інструменти, технології та методи в освіті».

Видавнича діяльність вчителів

Вчителі Крамар Л. А., Галка Ю. С., Разгільдєєва Л. В., Бесараб В. М., Ленець В. В. , Смирна І. Г., Конопльова Т. В. , Постоєнко О. О.,  публікували статті і розробки уроків та виховних заходів  на сайті «Методичний портал».
  Протягом 2018- 2019 навчального року вчителі приймали участь в семінарах, проводили відкриті уроки та майстер класи.

      Перспективи діяльності методичного об’єднання:

·        ефективне впровадження принципів та засад нової української школи в навчальний процес;
·        підвищення теоретичного і практичного рівня вчителів з питання « Нова українська школа»;
·        впровадження інноваційних сучасних технологій навчання;
·        спрямування роботи кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня;
·        використання системного підходу до роботи зі здібними та обдарованими дітьми;
·        посилення практичного спрямування початкового навчання мови;
·        формування позитивної мотивації навчально – пізнавальної діяльності;
·        удосконалення психолого – педагогічної освіти вчителів шляхом друку матеріалів у фахових виданнях й на освітніх сайтах.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар