пʼятниця, 25 серпня 2017 р.

Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів 2 – х класів за 2016– 2017 н. р.

   Колектив учителів ММО 2 – х класів  в 2016 – 2017 навчальному році працював над проблемою «Створення умов для розвитку  соціальної компетентності та громадянської активності молодшого школяра», яка тісно пов’язана з науково – методичною проблемою області «Освітні стратегії  соціалізації особистості громадянського суспільства».                      
Якісний склад ММО

·       Вчителів  - 17
·       Вищу освіту мають  - 13
·       Незакінчену вищу освіту  - 4
·       Категорії: вища –7
                      перша – 2
                      друга – 0
                      спеціаліст -4
Звання:    старший вчитель – 1
                     Вчитель – методист – 3

   Пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання:

   Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХ1 столітті пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку.
   Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально – виховного процесу на розвиток творчого потенціалу учня, формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.
   « Метою освіти, - зазначено у Законі України» Про освіту», - є всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору…»  Такі глобальні завдання вирішуються у процесі соціалізації через засвоєння людиною особистісних цінностей, соціальних норм та моделей поведінки.
   Пріоритетними напрямками роботи вчителів ММО 2-х класів були:  - підвищення науково – методичного забезпечення       навчально – виховного процесу; спрямування роботи на всебічний розвиток юної особистості, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів; - розвиток пізнавальних, мовленнєвих та читацьких компетенцій учнів; - формування в учнів наукового світогляду; - впровадження здоров’язберігаючих технологій; - удосконалення роботи з творчо обдарованими дітьми.
   З  метою реалізації напрямків роботи ММО було проведено три  засідання:
1.     Організаційно – педагогічні умови створення навчально – виховного процесу.
2.    Педагогічна ідея –  це педагогічна творчість.
3.     Соціалізація молодших школярів в освітньому просторі.                 
     Форми  проведення  засідань:

·       круглий стіл;
·       творча вітальня;
·       обмін досвідом;
·       інформаційний калейдоскоп;
·       презентація;
·       методичний бенефіс;
·       ділова гра.

  Під час проведення засідань проводилося анкетування з метою діагностики планування подальшої роботи ММО.

   На засідання ММО запрошувались психолог і логопед.

Презентації:
-         Збереження  духовного, морального та фізичного здоров’я учнів як чинник соціалізації особистості. ( Крамар Л. А. )
-          ТРВЗ як фактор розвитку творчого потенціалу особистості. ( Галка Ю. С.)
       Педагогічна майстерня:
-         Майстер-клас « Сталий розвиток – наш вибір».
Обмін досвідом:
-         «Гра як засіб розвитку творчих здібностей та розумової діяльності молодших школярів»  ( Олійник Д. С.) –
-         «Цікаві вправи для формування навичок швидкого читання». (Келеберденко Т. Ю.)
-         «Шляхи формування пізнавальної самостійності учнів на уроках в початковій школі». (Жернова І. С.)
-         «Формування громадянської компетентності учнів початкових класів «. (Розгільдєєва Л. В.)

   Логопедичний практикум:
-         « Порушення писемного мовлення в учнів молодших класів та шляхи його подолання». ( Литвиненко Л. М.)
Методичний бенефіс:
«Вернісаж педагогічних сюжетів». ( Розум С. А.)

    На засіданнях ММО розглянуті питання щодо нового Державного стандарту початкової освіти; визначено відмінності і рекомендовано кожному вчителю більш детально вивчити його зміст. Багато уваги було приділено створенню гуманістичного освітнього середовища для успішної соціалізації учнів.
              Видавнича діяльність вчителів
   Вчителі Крамар Л. А., Галка Ю. С., Розгільдєєва Л. В., Розум С. А., Жернова І. С., Бесараб В. М., Ленець В. В. , Смирна І. Г. публіковали статті і розробки уроків та виховних заходів  на сайті «Методичний портал».
Бесараб В. М. взяла участь у конкурсі розробок виховних заходів і підготувала сценарій заходу «Птахи – наші пернаті друзі».

      Перспективи діяльності методичного об’єднання:
  •  впровадження інтерактивних форм і методів навчання;
  •  впровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу;
  •  організація роботи з обдарованими дітьми;
  •  посилення практичного спрямування початкового навчання мови;
  •  система роботи з розвитку аналітико – синтетичної діяльності при вивченні змістовних   ліній галузей « Мови та літератури», «Математики»;
  •  використання ІКТ на уроках.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар