пʼятниця, 23 грудня 2016 р.

Засідання ММО "Педагогічна ідея – це педагогічна творчість"  22 грудня  відбулося засідання міського методичного об’єднання вчителів 2 – х класів, яке пройшло під гаслом « Педагогічна ідея – це педагогічна творчість».
  З доповіддю «Створення гуманістичного освітнього середовища як чинника успішної соціалізації учнів» виступила керівник ММО Бесараб В. М.  В доповіді було підкреслено,  що освіта переживає час впровадження інноваційних підходів до навчання і виховання, кардинальних змін в ідеології виховання, переходу до педагогіки життєтворчості. Головним  принципом має бути принцип « розвиваючої допомоги», який здатен розбудити в учнів їх власну пізнавальну активність.  Під час обговорення доповіді було наголошено, що гуманізація і соціалізація педагогічних відносин повинна орієнтуватися на:
· визнання пріоритетності і унікальності кожної особистості;
· вирівнювання учня і педагога в правах, організацію навчального процесу на засадах суб’єкт – суб’єктних стосунків, взаємоповаги між учителем і учнем;
· забезпечення прав учнів на вільний вибір, на помилку, на власну точку зору.
  Своїми надбаннями про шляхи  формування пізнавальної самостійності учнів в початкових класах поділилися вчителі Гордієнко А. В. і Жернова І. С.   Вчителі ММО ще раз переконалися в тому, що ефективність навчального процесу істотно збільшується, якщо вчитель вміє управляти процесом відкриття і засвоєння учнями знань; формує в них потрібні для цього розумові дії, навчає самостійно поповнювати свої знання.  Коли нові знання не подаються в готовому вигляді, а  учні  опановують їх під час активної самостійної діяльності і формується творча самостійність так необхідна для розвитку неповторної індивідуальності кожної дитини.
  Литвиненко Л. М.  (логопед)  розповіла вчителям про дизграфію та шляхи її подолання в початкових класах.
  Дуже корисним, особливо для вчителів, які тільки почали свою педагогічну діяльність, був виступ Крамар Л. А.   про вимоги до контролю та оцінювання  навчальних досягнень учнів 2 –х класів за новими критеріями.
  Цікаво пройшов круглий стіл членів ММО , на якому були розглянуті  вправи для формування навичок швидкого читання.   Келеберденко Т. Ю. нагадала вчителям про поради В. О. Сухомлинського що до формування якості читання і наголосила, що розвивати читацькі навички потрібно за допомогою різноманітних способів, прийомів і форм, таких, як читання «скоромовкою», «буксиром», «канон», «сонечко», «дощик», «блискавка».  Так, як читання є інструментом для вивчення будь – яких предметів і саме через книгу дитина вчиться сприймати навколишній світ, воно має стати інтелектуальною потребою кожного учня.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар