четвер, 9 червня 2016 р.

Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів 1 – х класів за 2015– 2016 н. р. Колектив учителів ММО 1 – х класів  в 2015 – 2016 навчальному році працював над проблемою « Створення умов для розвитку  соціальної компетентності та громадянської активності молодшого школяра», яка тісно пов’язана з науково – методичною проблемою області «Освітні стратегії  соціалізації особистості громадянського суспільства».                      
                                    Якісний склад МО
·        Вчителів  - 17
·        Вищу освіту мають  - 12
·        Незакінчену вищу освіту  - 5
·        Категорії: вища – 5
                 перша – 4
                 друга – 0
                 спеціаліст -5
·        Звання:    старший вчитель – 2
                вчитель – методист – 3

   Пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання:
   Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХ1 столітті пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку.
   Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально – виховного процесу на розвиток творчого потенціалу учня, формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.
   « Метою освіти, - зазначено у Законі України» Про освіту», - є всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору…»  Такі глобальні завдання вирішуються у процесі соціалізації через засвоєння людиною особистісних цінностей, соціальних норм та моделей поведінки.
   Пріоритетними напрямками роботи вчителів ММО 1-х класів були:  - підвищення науково – методичного забезпечення       навчально – виховного процесу; спрямування роботи на всебічний розвиток юної особистості, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів; - розвиток пізнавальних, мовленнєвих та читацьких компетенцій учнів; - формування в учнів наукового світогляду; - впровадження здоров’язберігаючих технологій; - удосконалення роботи з творчо обдарованими дітьми.
   З  метою реалізації напрямків роботи ММО було проведено чотири засідання:
1.      Організаційно – педагогічні умови створення навчально – виховного процесу.
2.     Особливості організації навчально – виховного процесу в 1-х класах.
3.     Технологія виховання успішної особистості.
4.     Збереження здоровя дітей – найважливіший аспект діяльності початкової школи.


                  Форми  проведення  засідань:

·        круглий стіл;
·        творча вітальня;
·        обмін досвідом;
·        інформаційний калейдоскоп;
·        презентація;
·        методичний бенефіс;
·        ділова гра.
  Під час проведення засідань проводилося анкетування з метою діагностики планування подальшої роботи МО.
   На засідання МО запрошувались психолог і логопед.

Презентації:
-         «Зміни у програмах для першого класу» (Бесараб В.М.);
-         «Організація навчально-виховного процесу у початковій школі з використанням здоров’язберігаючих технологій» (Крамар Л.)

 Педагогічна майстерня:
-         Майстер-клас «ТРВЗ як фактор розвитку творчого потенціалу особистості» (Галка Ю.С.)

Обмін досвідом:
-         «Вправи для формування мовленнєвих компетенцій та уваги першокласників» (Бесараб В. М.)

   Психологічна скринька:
-          Створення гуманістичного освітнього середовища як чинник успішної соціалізації учнів. (Машко А. С.)
 
   Логопедичний практикум:
-          Віршовані вправи для розвитку дрібної моторики рук першокласника. (Литвиненко Л. М.)

    На засіданнях МО розглянуті питання щодо нового Державного стандарту початкової освіти; визначено відмінності і рекомендовано кожному вчителю більш детально вивчити його зміст.
              Видавнича діяльність вчителів
   Крамар Л. А.   Журнал «Методичний портал» - урок «Шевченкове слово»; навчально – пізнавальний проект « Зимуючі птахи».
   Копилова Я. В.  Стаття на тему « Дивергентні завдання на уроках природознавства у початкових класах».

Смирна І. Г.  провела майстер клас « Впровадження елементів уроків для сталого розвитку» та відкритий урок з математики « Склад числа 7. Порівняння чисел».
Бесараб В. М. взяла участь у конкурсі розробок виховних заходів і підготувала сценарій заходу « Вода – джерело життя».

      Перспективи діяльності методичного об’єднання:

  •   впровадження інтерактивних форм і методів навчання;
  • впровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу;
  •   організація роботи з обдарованими дітьми;
  • посилення практичного спрямування початкового навчання мови;
  •   система роботи з розвитку аналітико – синтетичної діяльності при вивченні змістовних ліній галузей « Мови та літератури», « Математики»;
  •   використання ІКТ на уроках.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар