вівторок, 28 липня 2015 р.

Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів 4 – х класів за 2014 – 2015 н. р.

     Колектив учителів МО 4 – х класів  в 2014 – 2015 навчальному році працював над проблемою « Створення умов для творчої самореалізації молодших школярів засобами впровадження інноваційних навчально – виховних технологій», яка тісно пов’язана з науково – методичною проблемою області « Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

                          Якісний склад МО

·       Вчителів  - 16.
·       Вищу освіту мають  - 14.
·       Незакінчену вищу освіту  - 2.
·       Категорії: вища – 10;
                      перша – 3;
                      друга – 0;
                      спеціаліст -3.
·       Звання:    старший вчитель – 2;
                     Вчитель – методист – 6.

   Пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання:

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХ1 столітті пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку.
Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально – виховного процесу на розвиток творчого потенціалу учня, формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.
Розв’язання  цих  актуальних проблем можливе лише на основі широкого впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини.
Мудрий вчитель повинен створити такі умови навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.
З метою створення умов для творчої  самореалізації дитячої особистості вчителі МО застосовували нормативно – правову базу щодо переходу на 4 – річну початкову освіту, 12 – бальну систему контролю за рівнем навчальних досягнень;  впроваджували дієві форми взаємозв’язку між дошкільними закладами і початковою школою;  використовували інноваційні технології розвитку творчого потенціалу учнів;  використовували ІКТ на уроках;  створювали на уроці мікроклімат, який сприяє мотивації навчання;  використовували нестандартні підходи до навчання і виховання; займалися самоосвітою і самовдосконаленням.

                  Форми  проведення  засідань:

·       круглий стіл;
·       творча вітальня;
·       обмін досвідом;
·       інформаційний калейдоскоп;
·       презентація;
·       методичний бенефіс;
·       ділова гра.

  Під час проведення засідань проводилося анкетування з метою діагностики планування подальшої роботи ти МО.

   На засідання МО запрошувались психолог і логопед.

Презентації:
-         «Роль інтерактивних технологій в сучасній освіті» (Бесараб В.М.);
-         «Організація навчально-виховного процесу у початковій школі з використанням здоров’язберігаючих технологій» (Крамар Л.А.)
Відкритий урок:
-         «Творча робота над задачею» (Народовська О.М.)

Педагогічна майстерня:
-         Майстер-клас «ТРВЗ як фактор розвитку творчого потенціалу особистості» (Галка Ю.С.)
Обмін досвідом:
-         «Дослідницька діяльність як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів початкових класів», «Формування та розвиток креативного мислення молодших школярів за допомогою дидактичних ігор»
Психологічна скарбничка:
-         «Психологічна компетентність вчителя початкових класів у роботі з проявами дитячої агресивності»;
-          «Супровід дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання» (Машко А.С.

  На засіданнях МО розглянуті питання щодо нового Державного стандарту початкової освіти; визначено відмінності і рекомендовано кожному вчителю більш детально вивчити його зміст.

   За минулий навчальний рік курсову перепідготовку в Дніпропетровському інституті підвищення кваліфікації вчителів пройшла: Ленець В. В.

              Видавнича діяльність вчителів
Данівська З. Г.  Журнал «Методичний портал» - уроки з позакласного читання «Калина під моїм вікном»,  «По землі іде зима»; методичний посібник  « Калиновий дивосвіт».
Крамар Л. А.   Журнал «Методичний портал» - урок «Шевченкове слово»; навчально – пізнавальний проект « Зимуючі птахи».
Желдакова О. М.  Журнал «Ефективний учитель» - «Серія відкритих уроків з логіки.  Множина»;  робочий зошит  «Логіко – аналітичні вправи з української мови».
   Черевко Н. М.  – участь у виставці ( м. Київ)  «Сучасні заклади освіти  2014»

      Перспективи діяльності методичного об’єднання:
  •  впровадження інтерактивних форм і методів навчання;
  • впровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу;
  • організація роботи з обдарованими дітьми;
  • посилення практичного спрямування початкового навчання мови;
  • система роботи з розвитку аналітико – синтетичної діяльності при вивченні змістовних ліній галузей « Мови та літератури», « Математики»;
  •  використання ІКТ на уроках.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар