вівторок, 4 вересня 2012 р.

Науково-методична проблема“ Створення умов для творчої самореалізації молодших школярів

засобами впровадження інноваційних навчально-виховних технологій“

 


  Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.. пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку.
    Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу та формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.
   Розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини.
   Мудрий вчитель повинен створити такі умови навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.
   З метою створення умов для творчої самореалізації дитячої особистості вчителю необхідно застосовувати:  
нормативно-правову базу щодо переходу на 4-річну початкову освіту; 
  • 12-бальну систему контролю за рівнем навчальних досягнень; 
  • впровадження дієвих форм взаємозв’язку між дошкільними закладами і початковою школою; 
  •  інноваційні технології розвитку творчого потенціалу учнів; 
  • використання ІКТ на уроках в початковій школі; 
  • мікроклімат на уроці, який сприяє мотивації навчання.

 


Немає коментарів:

Опублікувати коментар