середа, 22 травня 2013 р.

Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів 2 –х класів за 2012 – 2013 н. р.

Колектив вчителів МО 2 – х класів в 2012 – 2013 навчальному році працював над науково – методичною проблемою « Створення умов для самореалізації молодших школярів засобами впровадження інноваційних навчально – виховних технологій», яка тісно пов’язана з  обласною науково – методичною проблемою : « Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

 Згідно плану МО проведено чотири запланованих засідання методичного об’єднання вчителів других класів.

 Реалізуючи завдання та проблеми МО вчителі удосконалювали свій досвід роботи, поглиблювали свою методичну підготовку, удосконалювали педагогічні методи, прийоми, технології щодо організації урочної та позаурочної діяльності.  Вивчили зміст нового Державного стандарту початкової освіти, активізували самоосвітню діяльність.  Активно впроваджували в практику досягнення і рекомендації передового педагогічного досвіду, психолого – педагогічної науки. Підвищували професійну майстерність шляхом використання ІКТ на уроках. Створювали комфортні умови навчання, при яких кожен учень відчуває свою успішність.

  Головна стратегія педагогічної діяльності членів МО була спрямована на підвищення рівня психолого – педагогічної культури, розширення знань учителів з проблеми, підвищення рівня творчої активності, позитивних змін у практичній діяльності через застосування досягнень науки, передового педагогічного досвіду, вдосконалення форм і методів навчальної та виховної роботи.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар